سرگرمی

16:04 1399/10/28 | ماریا

بر اساس رقم شارژ گوشیت انتخاب کن تقلب ممنوع حقیقتو میگبن واگر نه 🔪🔪🔪🔪🔪🔪 

ادرین چیکاره ی تو میشه 

از ۰ تا ۹ 

۱ همسرت 

۲ نامزدت 

۳ دوست پسر 

۴ هیچکاره 

۵ برادرت 

۶ پسر خاله 

۷ پسر عمه 

۸ شوهرت 

۹ تو عاشقش میشی و اون ازت متنفره 

واس من افتاد دوس پسر ای خدا اخه اون .....

مری : 😂😂😂😂😂