جوک میراکلس

16:05 1399/11/07 | ماریا

سلام سلام یه جوک اوردم ساخت خودم 

اگه معلم بپرسه بیشترین چیز یا کسی که هرست میده 

دانش اموزان 

توماس و جرمی به دلیل ندادن فصب چهار میراکلس 


معلم چیزی که انتظار داری 

ادرین مرینتو بوس کنه 

بچه ها هپی 

معلم دار فانی را میزند