عشق یکطرفه pr2

18:28 1399/11/07 | ماریا

سلام سلام پارت دوم بچه ی خوبی بودم پارت دادم بپر ادامه که داستانو از دست ندی 

پارت شنگول منگول 
مری : 😂😂😂 
از زبان مرینت 
در گوشم گفت باشه قبوله فقط باید وایستی تا کاگامی رو کم کم ول کنم و بعد یه بوسه ی کوچیک زد و رفت باورم نمی شد ادرین اون با من دوتایی داشتم میرفتم که خوردم به لوکا گفتم باز چته  گفت هیچی حالت خوبه گفتم ها خوبم خداحافظ  با ادرین شب قرار داشتیم بهترین لباسمو پوشیدم محشر شده بودم تو راه وقتب راه می رفتم عین شاهزاده ها شده بودم نه پرنسس ها هرکی نگاهم می کرد مخصوصا پسرا  دهناشون وا می موند منم عین پرروها جوابشونو میدادم می گفتم الو هستی تاحالا ادم ندیدی خوردم به یه پسره اونم خیلی خوشگل بود بقیه پچ پچ می کردند و چیزی می گفتند که یکیشون یکم بلند حرف زد 

ادامه واسه پارت بعد البته این پارت قطعی نیست اگه میخواین غمگینش کنم در خدمتم هم این پارت هم پارت بعد برای بعدی دو تا کامنت واگر نه نمودم 😄😄😄