یه چی بگم شاخ د بیاری

15:05 1399/10/02 | ماریا

بزن ادامه مطلب 

خوب برم سر اصل مطلب 

من مشکوکم به کرونا کرونا دارم اما خفیفه 

خوبی بدی از من دیدید به خدا حلالم کنید 

کم کاری ای کردم وبم بد بود مدیر بدی بودم من را افع بفرمایید حلالم کنید 

اگر باعث ناراحتی شما شدم حلالم کنید  

سعی می کنم مطلب بزارم 

راستی اگه حالتون بد بود خیلی گفتن سرما خوردگیه دروغه

اگه املی قبول کنه تا اطلاع ثانوی مدیر باشه 

سعی می کنم مطلب بزارم 

حلالم کنید جواب کامنتاتونم می دم 

پسند و کامنت فراموش نشه