وبلاگ رویایی من

وبلاگ رویایی من

سلام اینجا کلی پست در مورده میراکلس اپ میکنیم

سرگرمی

15:29 1399/11/06 | ماریا

انتخاب کن هر عدد تقلب ممنوع واگر نه 🔫🔪 

۶ یا ۷

😍یا😆 

🔫یا🔪 

۵یا۴ 

۶ ادرین 

۷ لوکا 

 😍 فیلیکس 

😆 حاکماث 

🔫 برج ایفل 

🔪 تو یه شب ستاره بارون روی برج ایفل 

۵ بهت میگه برو گمشو و دیگه میراکلس نبین 

۴ بهت میگه عاشقتم و بوست میکنه ( گونه )

سرگرمی

19:22 1399/10/29 | ماریا

سلام سلام یه سرگرمی اوردم از یک تا ۱۰ یکی رو بگو تقلب ککن تو کامنتا بگو چی شدی 

1 دوست پسر 

2 هیچ کاره

3 پسر خاله

4 پسر عمه

5 شوهرت 

۶ نامزدت 

۷ همه کارت 

۸ دشمنت 

۹ برادرت 

۰ نوکرت 

 

لوکا چی کارت میشه 😂😂😂😂😂

سرگرمی

16:04 1399/10/28 | ماریا

بر اساس رقم شارژ گوشیت انتخاب کن تقلب ممنوع حقیقتو میگبن واگر نه 🔪🔪🔪🔪🔪🔪 

ادرین چیکاره ی تو میشه 

از ۰ تا ۹ 

۱ همسرت 

۲ نامزدت 

۳ دوست پسر 

۴ هیچکاره 

۵ برادرت 

۶ پسر خاله 

۷ پسر عمه 

۸ شوهرت 

۹ تو عاشقش میشی و اون ازت متنفره 

واس من افتاد دوس پسر ای خدا اخه اون .....

مری : 😂😂😂😂😂

😍چالش 😍

10:30 1399/10/27 | ماریا

چالش داریم چالش 
دوست داری مرینت ازت متنفر باشه یا ادرین ؟( باید یکی رو گی )


 
اگه یه روز فیلیکس ازت کمک بخواد و التماست کنه چیکار می کنی ؟ 


حالا اگه به جای فیلیکس ادرین لوکا و مرینت بود چی کار میکردی ؟ ( باید هر سه تا رو بگی ) 

 


اگه شرور بشی اولین کسی که میری سراغش کیه و به چخ دلیل ؟ 

 

مری : خیلی اسونه که 
اگه راست میگی خودت بگو 
 مری : ممییبم الفرار

هر کی بخونه و نگه بده