وبلاگ رویایی من

وبلاگ رویایی من

سلام اینجا کلی پست در مورده میراکلس اپ میکنیم

جوک میراکلس

16:05 1399/11/07 | ماریا

سلام سلام یه جوک اوردم ساخت خودم 

اگه معلم بپرسه بیشترین چیز یا کسی که هرست میده 

دانش اموزان 

توماس و جرمی به دلیل ندادن فصب چهار میراکلس 


معلم چیزی که انتظار داری 

ادرین مرینتو بوس کنه 

بچه ها هپی 

معلم دار فانی را میزند 

جوک

18:20 1399/10/23 | ماریا

خودم ساختم کامنت فراموش نشه 

مدیونیم چرا پلک تنگه تو میراکلس 

آخه ادرین از اونم خنگ تره 

میدونین چرا 

چون هفتاد هرگزارو ..... بار ضایع شده مرینت لیدی بگاه اما ب ک ذره هم شک نکرد 

 

میدونین چرا تیکی تو درآستانه 

چون اگه تیکی نباشه مرینت با س ر می ره تو وسط نا کجا آباد خرابکاری هاش 

 

میدونین کی  مربنت و ادرین به هم میرسن 

وقتی ما  ما بچه دار ششصدمین و توماس و جرمی تازه میسازن 

 

 

میدونین چرا وجب داریم 

چون دی که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به خاطر همین 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂